Profesjonalnie i skutecznie odzyskamy Twoją należność na każdym etapie postępowania. Bez opłat wstępnych.

Sprawdzanie stanu majątkowego dłużnika, upublicznienie, wpisanie do rejestrów oraz wystawienie długu na sprzedaż wykonujemy do 3-ech dni od przyjęcia sprawy.

Standardowy okres windykacji polubownej tj. sprawdzenie dłużnika, negocjacje, upublicznienie długu, wpis do rejestru, giełdę wierzytelności trwa do 14 dni, po tym terminie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

W szczególnie trudnych sprawach po ustaleniu majątku oraz miejsca pobytu dłużnika przeprowadzamy windykację terenową/twardą.