W dzisiejszym społeczeństwie spoglądamy ciekawą mieszaninę odmiennych pokoleń, które współistnieją i wpływają na formowanie naszego społeczeństwa. Pokolenia X, Y, Z i Baby Boomers to całkiem różne grupy, z których każda przenosi wyjątkowe zalety i opcje do teraźniejszego życia. Ten wachlarz różnorodności trybu życia modeluje obecną perspektywę, budując ciekawą kombinację konwenansów, pomysłów i zmieniających się prądów.

Pokolenie Baby Boomers, egzystuje po II wojnie światowej, jest znana ze własnego przemożnego zaangażowania publicznego i wypatrywania stagnacji. Ich charakter życia podpiera się na szablonowych wartościach rodzinnych i pracy jako nadrzędnego fragmentu indywidualności. Generacja X, kolejne po Baby Boomers, wprowadziło inny wymiar, rozpoczynając analizę na temat idei równowagi między pracą a samorozwojem i odkrywając różnorodność obyczajową.

Pokolenie Y, słynne też jako Millenials, dostarczyło ze sobą intifadę technologiczną|, zatapiając się w rzeczywistości informatycznej, wirtualnej. Trend życia tej społeczności nawiązuje do elastyczności, przedsiębiorczości i dostrzeganiu wielopłaszczyznowych sensów w życiu. To pokolenie, które odważnie wydziela nowatorskie kanony, uznając rozmaitość i parytet za składniki teraźniejszej cywilizacji.

Pokolenie Z, najmłodsze z istniejących wspólnot, pojawia się z jeszcze większym pojęciem postępu technologicznego. Zaciekawione społeczeństwem ogólnoświatowym, pokolenie to otwiera się na współpracę, ruch prospołeczny jak również pieczę nad środowiskiem . Ich nurt egzystencji opiera się na ciągłej ruchliwości, natychmiastowości i dynamicznym dostrajaniu się do metamorfozy.

Dostrzegając te heterogeniczne pokolenia, wykrywamy, że zasadniczym szczegółem dzisiejszego sposobu egzystencji jest elastyczność myślowa . Współdziałanie między generacjami staje się nie wyłącznie potrzebą, ale także sposobnością na urozmaicenie się obustronnie o wielorakie horyzonty. W tej zróżnicowanej realności generacyjnej możemy odszukać wenę do rozwijania swojego osobistego stylu życia, scalając kulturę z nowoczesnością, przytomność z działalnością prospołeczną, a równowaga z uniwersalnością.

W okresie, kiedy generacje zderzają się, współkomunikują poglądy i wzajemnie się inspirują, odkrywamy, iż los adaptuje się do innowacyjnego wymiaru. Wskazane jest jednakże rozważyć wątpliwość, czy nowatorska ekumeniczna społeczność, jaka modeluje się dzięki tolerancyjności nie dewastuje przy okazji dobrych norm, za pośrednictwem, których świat trwa od pradziejów.