Dlaczego tak dużo mówi się na rynku o zyskach, a tak niewiele o wycenie firm? W codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa dla właściciela (albo też: właścicieli) liczą się na ogół przede wszystkim konkretne wskaźniki, jak dochód ze sprzedaży i zwroty z inwestycji czy wysokość zobowiązań. Są to bowiem te kategorie, które wpływają najbardziej na codzienne działanie firmy. Dzięki przychodom może ona planować następne działania i planować strategię na przyszłość, decydując się na rozwój najważniejszych procesów. Także fakt, że firma nie tylko może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie pieniężne w bieżącej działalności, ale ponadto zdobyć nadwyżkę, działakorzystnie na pozycję spółki w oczach inwestorów, klientów czy udziałowców oraz akcjonariuszy.

Wycena firm w podobnej sytuacji jawi się niejednym właścicielom sprawą zbędną, po którą sięgają oni jedynie wtedy, gdy chcą firmę sprzedać. W poniższym artykule chcemy pokazać, dlaczego należy zastanowić się nad wyceną organizacji także wtedy, gdy zupełnie nie rozważamy decyzji o jego sprzedaży - po prostu po to, aby poznać wartość tej części danego kapitału, jaką jest posiadany przez nas spółka. Ale też po to, aby jeszcze doskonalej i trafniej planować wspieranie konkretnych zadań czy też oszacować wagę danego produktu (istniejącego lub planowanego) dla celów przedsiębiorstwa. O tym, jakie znaczenie może mieć dla wyceny firm jeden proces lub wręcz produkt, świadczy najpełniej przykład start-upów. Sporo spółek, które wywodzą się ze start-upów czerpie finansowanie na jeden, wybrany plan - co więcej: tylko wokół niego firma tworzy się od początku swego działania i to on staje się głównym atutem w spotkaniach z inwestorami. Na największych rynkach można znaleźć przykłady firm, które powstały właśnie na jednym trafnym planie, celnie użytej idei - oferując na początku jeden tylko rodzaj produktu (najczęściej jest to wynalazek - niejednokrotnie serwis www lub portal itp.).

Dyskutując i pisząc o wycenie firm należy również pamiętać, że mimo że na ogół wiąże się ona z drogimi spółkami, o sporym budżecie, zatrudniającymi licznych pracowników i dysponującymi sporym majątkiem w postaci budynków, floty pojazdów, magazynem technicznym - to tak naprawdę wszyscy właściciele chcą zadać sobie pytanie o wycenę firm. Każda osoba, która rozpoczęła działalność i planuje rozwijać ją w sposób rzetelny oraz fachowy, powinna móc ocenić cenę przedsiębiorstwa w tym momencie, a także potrafić ocenić ją w przyszłości - w zależności od podjętych decyzji inwestycyjnych. Opowiadając o każdym podmiocie mamy tu na myśli również nawet podmioty jednoosobowe, indywidualne. Tak, poznanie wartości takich jednoosobowych podmiotów też jest proste! Fakt, że rzadko o tym słyszymy wynika wyłącznie z tego, że indywidualnej działalności gospodarczej nie sposób odsprzedać. Trzeba jednak pokusić się o wycenę firm także tych najmniejszych, mikro-, małych i średnich, ponieważ nawet one potrzebują często takiej informacji np. ze względu na plany pozyskania dofinansowania bądź też zmiany formy i struktury działalności. Zastanówmy się, dlaczego dosłownie każdy właściciel domu bądź mieszkania umie określić orientacyjną wartość swojej nieruchomości, ale jeśli zapytać go o inny składnik jego własnego majątku - czyli wartość spółki - często może mieć problemy w odpowiedzi. Wiele osób przyjmuje przy tym - błędnie - że wszystko zależy tu od wyceny pojedynczych elementów majątku spółki, za które zapłaciły. Prawda jest jednak inna. Wycena firm liczy się w przyszłości, a nie przeszłości. Podmiot może mieć zatem nieznaczny majątek, ale wielką wartość ze względu na szansę modernizacji bądź projekty, które są dopiero rozwijane. Z tego względu określenie dokładnej wyceny firm zawsze trzeba powierzyć fachowemu rzeczoznawcy.