W dzisiejszych czasach spora ilość świeżo stawianych mieszkań bywa administrowanych przez wspólnoty. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się kupić lokal mieszkalny z rynku wtórnego z wysokim najpewniej trafi na spółdzielnię mieszkaniową.

Zasadniczą zaletą wspólnot mieszkaniowych są małe czynsze. Wynika to z faktu, iż w odróżnieniu od spółdzielni pobierane tutaj opłaty za administrację są niskie. Wspólnoty zatrudniają na ogół minimalną ilość pracowników a w dodatku, jeśli kierownictwo nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich obowiązków, rezydenci mogą go odprawić. Oszczędności wynikają też z tego, iż w pierwszych latach istnienia budynków mieszkalnych nie wpłaca nic na fundusz remontowy względnie płaci się niedużo.

Należałoby jednakże mieć na uwadze, iż wspólnoty mieszkaniowe nie są wolne od wad. Jakiekolwiek zmiany muszą być przegłosowane większością głosów. Wskutek czego nierzadko nie udaje się na przykład zmienić fatalnej ekipy konserwatorów, gdyż większa część lokatorów mimo wszystko głosuje za tym, by było oszczędnie. Nieraz dla dobra lokatorów należy podjąć pewne niepopularne decyzje, jak na przykład likwidacja miejsc parkingowych na rzecz placu zabaw lub zieleni i we wspólnotach nieraz się to nie udaje. W wypadku spółdzielni taka uchwała zostałaby narzucona z góry.