Fotowoltaika cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, a rosnące ceny prądu z pewnością będą zachęcać kolejnych inwestorów do sięgnięcia po to nowoczesne rozwiązanie. Jednak czy ilość możliwej do wytworzenia energii jest w stanie całkowicie pokryć zapotrzebowanie typowego gospodarstwa domowego?

Panele fotowoltaiczne mają wiele zalet, a jedną z największych jest prostota ich działania – do produkcji energii elektrycznej potrzebne jest wyłącznie światło. W ciągu dnia pracują z różną mocą, zależną od poziomu nasłonecznienia, jednak nawet stosunkowo niewielkie natężenie światła pozwala na produkowanie prądu, umożliwiając ich pracę już od świtu. Jest to zarazem najważniejsza cecha różniąca panele pv i kolektory słoneczne. Te drugie ogrzewają zawarty w nich glikol i wodę, nie wytwarzając elektryczności, a jedynie oddając ciepło do systemu.

Ile energii może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna? W teorii dowolną, ponieważ ilość produkowanego przez nią prądu jest zależna m. in. od liczby paneli z jakiej się składa. Zatem w praktyce jedynym ograniczeniem, prócz środków finansowych, jest powierzchnia jaką możemy przeznaczyć pod realizację konstrukcji. Dla zapewnienia dostatecznej ilości energii dla przeciętnego gospodarstwa domowego potrzeba z reguły od 40 do 60 metrów kwadratowych paneli, natomiast kluczowe dla wydajność tego rozwiązania jest roczne nasłonecznienie, wyrażane w kilowatogodzinach na metr kwadratowy, którego średnie wartości w Polsce dla większości regionów oscylują w graniach 1000-1100 kWh/m2. Jednak z racji tego, że mówimy o wartościach średnich wyliczanych na podstawie danych zbieranych na przestrzeni lat, projektując instalację zawsze przyjmuje się pewien zapas mocy, mający rekompensować ewentualne spadki uzysku energii spowodowane mniejszą dostępnością światła oraz stopniową utratą sprawności samych paneli w toku eksploatacji. Istotna jest też fachowość projektu oraz to na ile uwzględnia on specyfikę regionu w którym powstaje (w Polsce maksymalną wydajność osiągają konstrukcje o orientacji południowej, nachylone pod kątem 30-35 stopni). Biorąc pod uwagę powyższe pojedynczy panel w należycie zaprojektowanej instalacji może wyprodukować w ciągu roku od 250 do 300 kWh energii elektrycznej, co przekłada się na od kilku do kilkunastu megawatogodzin pozyskanych z całej, typowej elektrowni słonecznej stworzonej na dachu średniej wielkości budynku, pozwalając na praktycznie całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną.