Pięcioletnia edukacja na kierunku psychologia daje szerokie perspektywy pracy zawodowej. Niektórzy jednak wolą nadal kształcić swoje umiejętności, wybierając dalszą ścieżkę edukacji. Jedną z opcji są studia podyplomowe. Czy warto zgłębiać swoją wiedzę w wybranym wcześniej kierunku?

Pięcioletnia edukacja na kierunku psychologia daje szerokie perspektywy pracy zawodowej. Niektórzy jednak wolą nadal kształcić swoje umiejętności, wybierając dalszą ścieżkę edukacji. Jedną z opcji są studia podyplomowe. Czy warto zgłębiać swoją wiedzę w wybranym wcześniej kierunku?

Studia podyplomowe nie dla każdego

Przed wyborem ścieżki edukacyjnej warto zastanowić się, czym są studia podyplomowe. Ten kierunek nauczania dostępny jest dla absolwentów uczelni wyższych, niezależnie od tego, czy mają licencjat, ukończone studia inżynierskie, medyczne czy jakiekolwiek inne.

Studia podyplomowe można podjąć wyłącznie po otrzymaniu dyplomu uczelni wyższej. Łatwo się domyślić, że uczniowie z maturą nie mogą iść na studia podyplomowe, ponieważ dokumentem jaki posiadają jest świadectwo.

Uzupełnienie wiedzy

Dla absolwentów kierunku psychologia studia podyplomowe będą doskonałym uzupełnieniem. Słuchaczami mogą być zarówno świeżo upieczeni żacy, jak i osoby, które od lat pracują na stanowisku psychologa, jednak chcą wzbogacić swoją wiedzę o wartościową wiedzę i umiejętności.

Kierunek psychologia rozwoju studia podyplomowe przede wszystkim rozwinie kompetencje interpersonalne, niezbędne w codziennej pracy psychologa. Opanowanie całego programu studiów pozwoli skutecznie wpływać na rozwój innych, dzięki znajomości technik, modeli i narzędzi przedstawionych na uczelni.

document image rid5

Praktyczny trening

Wiedza przekazywana na studiach podyplomowych zawiera zagadnienia z takich dziedzin, jak psychologia poznawcza, humanistyczna czy psychologia kreatywności. Podczas zajęć słuchacze będą mogli wziąć udział w doświadczeniach rozwojowych – takich jak warsztaty, treningi i sesje – poznając ich budowę.

Nacisk na umiejętności praktyczne jest kluczowy dla całego okresu trwania studiów. Słuchacze będą uczyć się dokonywania diagnozy potrzeb rozwojowych i opracowywać strategię skutecznego rozwoju osób dorosłych.

Plan studiów podyplomowych na kierunku psychologia rozwoju wygląda imponująco. Wśród przedmiotów znajdują się między innymi zagadnienia dotyczące asertywności osobistej i w relacjach zawodowych, komunikacji bez przemocy, komunikacji w bliskich relacjach. Nie zabraknie treningów kreatywności i metod twórczego rozwiązywania problemów, pojawią się też elementy coachingu zawodowego i life-coachingu, a także drama (czyli przyjmowanie cudzej perspektywy), psychodrama czy etyka pracy.

Pod okiem najlepszych

Studia podyplomowe na dobrych uczelniach opierają się głównie na komunikacji i wykładaniu wiedzy przez doświadczonych praktyków. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzą eksperci z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy przekazują wiedzę, podpierając ją przykładami z własnej praktyki.

Możliwość nauki i współpracy z psychologami, trenerami, coachami i terapeutami jest doskonałą okazją do zgłębiania branżowej wiedzy.

Ukończenie studiów podyplomowych skutkuje otrzymaniem świadectwa, a w niektórych przypadkach wymaga się napisania i obrony pracy podyplomowej. Edukacja na stopniu podyplomowym poszerza kompetencje i zwiększa prestiż, pozwalając absolwentom jeszcze łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.