Warunki w toku utrzymywania się pandemii koronawirusa oraz wynikający z niej kryzys gospodarczy wpłynęły zgubnie na zdrowie psychiczne masy ludzi i ukształtowały nowe problemy dla osób przedtem cierpiących na choroby psychiczne jak również np. zaburzenia powiązane z nałogami.

Plus minus 4 na 10 dorosłych w Stanach Zjednoczonych sygnalizowało w ciągu pandemii objawy stanów lękowych czy też depresyjnych. W zeszłych okresach było to blisko 10% pełnoletnich. Do na ogół raportowanych problemów połączonych ze zdrowiem psychicznym oraz samopoczuciem przynależą:

- kłopoty z uśnięciem lub prawidłowym snem - więcej niż 30% osób
- kłopoty z jedzeniem jak również odżywianiem - więcej niż 1/3 ludzi
- powiększenie spożycia napojów alkoholowych czy też stosowania narkotyków - ponad jedna dziesiąta osób
- zmiana na gorsze stanu zdrowia, w tym także chorób przewlekłych z racji obaw oraz stresu powiązanego z COVID-19 - więcej niż jedna dziesiąta osób

W miarę utrzymywania się globalnej epidemii, coraz więcej psychologów, terapeutów, jak również osób związanych z pomocą osobom najbardziej potrzebującym demonstruje niezbędność zwiększenia działań w obrębie zdrowia publicznego. Raz za razem gorsze rezultaty badań powiązanych z samopoczuciem oznaczają że aktualny stan zarazy oddziałuje mocno nie tylko na kondycję zdrowia fizycznego ale również na nasze zdrowie umysłowe oraz nastrój. Skutki braków w tym obszarze mogą być odczuwalne na długo po ustąpieniu samego zagrożenia medycznego. Pomoc psychologa, dialog z członkami najbliższej rodziny a także przyjaciółmi to najłatwiejszy sposób na odnowienie pewnej stabilności jak również szerszego spojrzenia, odzyskanie perspektywy na otaczające nas społeczeństwo.