Nauczanie religii w szkole podstawowej nie jest zadaniem łatwym. Wielu uczniów niekoniecznie identyfikuje się z nauką Kościoła i jego moralnymi wskazaniami, a nawet z samą instytucją.

Poza tym biblijne opowieści mogą być zbyt trudne i skomplikowane do zrozumienia, zwłaszcza dla młodszych dzieci. Aby zachęcić je do nauki religii w szkole podstawowej należy wykorzystywać nowoczesne metody nauczania. Jak zatem powinna przebiegać lekcja religii i po jakie metody edukacyjne warto sięgać?

Nauka religii w podstawówce

Przybliżając dzieciom zasady wiary, katecheta powinien przede wszystkim pamiętać o dostosowaniu odpowiedniego słownictwa oraz języka informacji do wieku uczniów. Powinien on być zrozumiały, a co za tym idzie czytelny i przejrzysty. Absolutnie nie można posiłkować się językiem teologicznym, który nie przystaje do szkolnej rzeczywistości, bo jest niezrozumiały dla dzieci w wieku szkolnym.

Istotny jest też właściwy dobór wiadomości do poruszanych tematów. W warunkach szkolnych na lekcji religii pojawiają się uczniowie wierzący, a także słabo wierzący, którzy mieli znikomy kontakt (bądź nawet żaden) z zagadnieniami ewangelii. Zwłaszcza na początku nauka religii może być dla nich zbyt trudna do zrozumienia. Dlatego przy objaśnianiu treści biblijnych najlepiej odwoływać się do przykładów z życia wziętych, z którymi uczniowie mogą spotkać się na co dzień.

Aby zachęcić dzieci do religii warto również sięgać po nowoczesne metody nauczania. Na lekcjach powinny pojawiać się pokazy multimedialne, gry edukacyjne oraz kreatywne, graficzne zadania do rozwiązania.

Krzyżówki i gry edukacyjne

Jedną ze skutecznych i atrakcyjnych metod nauczania w szkole podstawowej jest rozwiązywanie krzyżówek. Krzyżówka z religii pozwala w ciekawy sposób przyswoić wiedzę, pomaga zapamiętać istotne fakty z Biblii, poszerza zasób słownictwa religijnego. Do tego genialnie wpływa na wyobraźnię dzieci i uczy kreatywnego myślenia. Przy okazji rozwiązywanie łamigłówek pobudza uczniów do rywalizacji w grupie rówieśniczej. Doskonale wpływa na ich pamięć i zdolność logicznego myślenia, a także stwarza okazję do zdobycia oceny.

W podobny sposób można wykorzystać różnego rodzaju gry edukacyjne, których cel jest dokładnie ten sam jak przy rozwiązywaniu krzyżówek, czyli edukacja przez zabawę. Tego typu metody mogą być z powodzeniem stosowane jako wprowadzenie do lekcji religii, jej podsumowanie oraz powtórka wiadomości, czy też ciekawy pomysł na nieobowiązkową pracę domową.