Zapewne każdemu z nas obiło się o uszy pojęcie „pracy zespołowej”. Z pewnością też prawie wszystkim zdarzyło się choć raz być członkiem zespołu - w szkole, na studiach czy też w innych sytuacjach społecznych. Problemy wynikające z pracy w zespole są więc powszechnie znane i nie trzeba ich nikomu wyjaśniać. Niewielu z nas jednak zastanawiało się, jak z tymi problemami walczyć? Oto krótki poradnik na ten temat!

Pierwsze: Trzymaj się ustalonego celu. Nic nie powinno być w stanie rozproszyć ciebie i reszty grupy od ustalonego wcześniej planu. Rozmowy na tematy niezwiązane z zadaniem czy ciągłe przerwy w pracy spowodują, że już na starcie cały zespół nie będzie w stanie efektywnie pracować.

Drugie: Stwórz plan działania, opracuj harmonogram, określ również czas, w którym zadanie powinno zostać wykonane. Przydziel określonym członkom ich zadania. Każde z nich powinno być dobrane do odpowiedniego członka zespołu z uwzględnieniem jego umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia. Każda osoba będąca w zespole musi bowiem mieć świadomość, że jej zdanie ma wpływ na kształtowanie wszelkich decyzji podejmowanych wspólnie.

Trzecie: … Pamiętaj jednak o istotnej roli lidera! Decyzje powinny zostać podjęte wspólnie podczas konsultacji z całym zespołem, jednak ostateczne zatwierdzenie działań i upewnienie się, że są poprawne, należy do lidera zespołu.

Czwarte: Nie rywalizuj z innymi. Każdy członek zespołu powinien mieć świadomość, że powierzone mu zadania mają taką samą wagę, jak zadania wykonywane przez resztę członków. Niezdrowa rywalizacja może prowadzić do tego, że atmosfera w zespole stanie się nieprzyjemna i ciężko będzie razem współpracować.

Piąte: Zastosuj tzw. „feedback”. Aby móc odpowiednio kontrolować postęp pracy oraz założonych wcześniej celów, potrzebna jest informacja zwrotna od zespołu o tym, na jakim etapie znajduje się wykonywane zadanie oraz jak poszczególni członkowie radzą sobie z powierzonymi im zadaniami. Feedback pozwala szybko wyeliminować drobne błędy i nierozwiązane problemy.

Szóste: Interpretuj wyniki pracy zespołu. Dzięki temu łatwiej będzie w przyszłości opracować lepsze i efektywniejsze strategie. Właściwie sformułowane wnioski to klucz do sukcesu w przyszłości.

Siódme: Bądź konsekwentny. Nie od razu Rzym zbudowano! Nawet jeśli z początku nie widzisz efektów pracy zespołowej, daj sobie (i innym) trochę czasu. Częste zmiany planów, celów i sposobu pracy znacznie zmniejszą efektywność. Skupiając się na zadaniu, wspólnie macie szansę dokończyć je dużo sprawniej.

Jeśli wdrożysz te przykazania w życie przy najbliższej okazji, możesz być pewien, że okażą się drogą do sukcesu. Wystarczy tylko kilka prostych ustaleń i zasad, aby móc cieszyć się z przyjemnej – a przede wszystkim: efektywnej – pracy w zgranym zespole!

Artykuł napisany przy współpracy z Valkir Academy - Doradztwo, szkolenia i coaching