Jesteś rodzicem dziecka, które uczęszcza do ostatniej klasy szkoły podstawowej, a tym samym czeka go zdanie egzaminu ósmoklasisty? Obawiasz się, czy uzyskane wyniki będą na tyle satysfakcjonujące, aby Twoje dziecko bez problemu dostało się do wymarzonej szkoły średniej? W takim razie rozważ skorzystanie z oferty szkół, które organizują specjalne kursy przygotowawcze dla ósmoklasistów. Co warto wiedzieć na temat takich kursów? O tym piszemy poniżej.

Czym jest i jaki cel ma kurs ósmoklasisty?

Kurs ósmoklasisty to cykl zajęć, który ma na celu przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ten jest bardzo ważny, ponieważ decyduje o tym, do jakiej szkoły średniej będzie mógł się dostać uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia z trzech przedmiotów. Taki kurs to z jednej strony usystematyzowanie wiedzy, z drugiej okazja do zapoznania się z zasadami przyszłego egzaminu oraz przećwiczenia typowych dla niego zadań. Mieszkasz w Katowicach lub okolicy? To doskonale. Sprawdź nasz kurs ósmoklasisty w Katowicach. Mamy 10-letnie doświadczenie i autorski program nauczania.

Jak wygląda przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w ramach kursu?

Kursy ósmoklasisty tego typu mogą różnić się ze względu na szkołę, ośrodek nauczania, który je organizuje. Niemniej jednak z reguły składa się on z kilku etapów:

Kurs przygotowujący – to zajęcia, które mają na celu uzupełnienie i utrwalenie wiedzy z podstawy programowej danego przedmiotu. Na tych zajęciach uczniowie pracują nad materiałem, który był omawiany w szkole podstawowej, ale był częściowo niejasny lub został zapomniany.
Kurs roczny – na tych zajęciach uczniowie pracują z arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich lat, rozwiązują zadania podobne do tych, które mogą pojawić się na egzaminie oraz uczą się technik radzenia sobie ze stresem i czasem. Nauczyciel prowadzi zajęcia w ciekawy sposób, sprawdza poprawność rozwiązań i udziela wskazówek oraz informacji zwrotnej.
Warsztaty – to dodatkowe zajęcia, które odbywają się tuż przed egzaminem ósmoklasisty i mają na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności oraz podniesienie pewności siebie uczniów. Na tych zajęciach uczniowie powtarzają najważniejsze zagadnienia z danego przedmiotu, rozwiązują najtrudniejsze zadania z arkuszy egzaminacyjnych oraz otrzymują porady dotyczące organizacji pracy i zachowania na egzaminie.

To, którą formę wybierzemy zależy tak naprawdę od naszych preferencji. Wiele osób wybiera kursy, w których spotkania odbywają się w weekendy, które odbywają się przez kilka kolejnych miesięcy. W ten sposób uczniowie nie są nadmiernie obciążeni nauką w tygodniu szkolnym.

Z jakich przedmiotów organizowane są najczęściej kursy?

Kursy dla ósmoklasistów organizowane są z trzech przedmiotów, którymi od lat pozostają niezmiennie:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy (język angielski lub niemiecki).

Są to przedmioty, które na egzaminie ósmoklasisty mają największy wpływ na wynik rekrutacji a co za tym idzie dostanie się do wymarzonego liceum lub technikum.

Podsumowanie

Kursy dla ósmoklasistów to doskonała forma przygotowania się do egzaminu końcowego w szkole podstawowej. Pomagają uczniom poprawić swoje umiejętności językowe, matematyczne i logiczne, a także rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak czytanie ze zrozumieniem, rozumowanie, interpretacja, argumentacja czy komunikacja.

Kursy są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli, którzy dbają o to, aby zajęcia były ciekawe, efektywne i przyjemne. Dostępne są także w różnych formach: stacjonarnych, jako kursy online lub hybrydowe, co daje możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej dla ucznia. Kursy te są też atrakcyjne cenowo. W wielu przypadkach istnieje możliwość płatności ratalnej. Jedno jest pewne. Chcąc zapewnić swojemu dziecku najlepsze warunki do powtórzenia materiału tuż przed egzaminem, tak kurs to doskonała inwestycja w przyszłość naszej pociechy.