Audyt zewnętrzny i pisanie projektów o grant to dwa różne procesy, jednak oba są istotne dla biznesów, organizacji non-profit oraz publicznego. Audyty zewnętrzne to niezależne przeglądy finansowe bądź operacyjne, które są wykonywane przez niezależne firmy lub osoby, by zweryfikować, czy jednostka działa zgodnie z bieżącymi standardami i czy przestrzega odpowiednich statutów.

Audyty zewnętrzne są realizowane dla zapewnienia rzetelności i uczciwości funkcjonowania firmy, udoskonalenia wydajności operacyjnej jak również wykrywania możliwych zagrożeń dla interesów firmy. Audyt zewnętrzny może wesprzeć w rozpoznaniu obszarów, w których firma wymaga ulepszeń i poprawień, co może następnie prowadzić do zwiększenia wydajności i zysków.

Natomiast pisanie wniosków o dofinansowanie to proces składający się z kilku kroków, którego celem jest zdobycie środków finansowych na wykonanie określonego celu. Wniosek może dotyczyć działań na rzecz rozwoju biznesu, nauki, kultury lub działań społecznych.

Powinno się pamiętać, że pisanie projektów o dotacje postuluje sumienności i skrupulatności. Przygotowanie poprawnego projektu wymaga dokładnej analizy celów, planów, działań i prognozowanych wyników. Znaczące jest również, aby uwzględnić w projekcie elementy, które przyciągną uwagę potencjalnych darczyńców czy grantodawców.

Podsumowując, audyty zewnętrzne i pisanie projektów o dofinansowanie to procesy, które zdołają pomóc w rozwoju i podniesieniu skuteczności działania firm i organizacji. W razie audytów, należałoby wybierać doświadczone firmy, posiadające doświadczenie w branży i obeznany personel. Z kolei w sytuacji pisania projektów o dotacje, warto skorzystać z pomocy specjalistów albo zewnętrznych firm specjalizujących się w tej dyscyplinie.