Umiejętność przekonania innych do własnego zdania i sztuka wywalczenia awansu – kto by nie chciał odważnie realizować się zawodowo, by z satysfakcją rozpoczynać każdy dzień? Kluczem do sukcesu są studia podyplomowe na kierunku media i negocjacje. Atrakcyjna perspektywa pracy sprawia, że naukę podejmuje coraz więcej osób. Czy warto zdecydować się na edukację w tym kierunku?

Prawidłowa technika komunikacji

Współczesne modele biznesowe wymagają zdecydowanego zarządzania i podejmowania wpływowych działań. Aby osiągnąć sukces, niezbędne jest także stosowanie technik negocjacyjnych. Umiejętności te mogą przesądzić o powodzeniu przedsiębiorstwa i jego dalszych losach. Skąd czerpać informacje? Najlepiej z pierwszej ręki! Kierunek mediacje i negocjacje studia podyplomowe to trafny wybór dla tych, którzy czują w sobie siłę do stosowania skutecznych technik perswazji.

Kierunek z elementami psychologii

Skuteczna kadra kierownicza to taka, która potrafi umiejętnie zarządzać firmą i prowadzić ukierunkowane na rozwój rozmowy z otoczeniem. Studia mediacje i negocjacje w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera kompleksowo przygotują do pracy w zawodzie mediatora, wplatając w codzienny plan zajęć elementy psychologii.

Edukacja w trybie podyplomowym podzielona jest na kilka modułów, które przybliżą słuchaczom specyfikę pracy w zawodzie, strategie negocjacyjne, psychologię zachowań i konfliktów, a także elementy prawa karnego i cywilnego. To tylko część ogromnej dawki wiedzy, którą przekaże studentom wykwalifikowana kadra.

Mediacje i negocjacje – dla kogo studia?

Studia podyplomowe na kierunku media i negocjacje z elementami psychologii dedykowane są tym, którzy chcą zaznajomić się i wdrożyć w swoim środowisku pracy narzędzia, metody i techniki stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Na słuchaczy czeka grono pedagogiczne z praktycznym podejściem do zawodu, którzy dokładnie znają współczesną specyfikę branży i są w stanie przekazać wartościową, aktualną wiedzę. Studia może podjąć zarówno manager lub osoba zarządzająca zespołem, pracownicy działu kadr lub HR, przedstawiciele handlowi, windykatorzy, pracownicy sądowi, trenerzy czy pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Perspektywy zawodowe po studiach

Podniesienie kompetencji z zakresu negocjacji oznacza szerszy zakres obowiązków, decyzyjne działania i odpowiedzialność, a także lepsze zarobki. Absolwenci kierunku mediacje i negocjacje mogą podjąć pracę w sektorze sądowniczym i instytucjach państwowych lub rozwijać się w placówkach socjalnych czy oświatowych. Uzyskana wiedza otworzy także ścieżkę do pracy jako freelancer lub podjęcie zawodu, w którym niezbędne jest popularyzowanie wiedzy o negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów. Należy podkreślić, że aktualna sytuacja na rynku pracy wciąż wykazuje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w prowadzeniu mediacji – nie tylko w biznesie, ale i w wielu innych dziedzinach. Studia podyplomowe pozwolą uzupełnić dotychczasową wiedzę i wdrożyć nowe podejście na bieżącym stanowisku pracy.