Przemoc w rodzinie. Do niedawna temat, o którym nikt nie chciał głośno mówić. Konsternacja, brak zrozumienia, samolubstwo lub rozmyślanie schematami. Lepiej jest zamykać oczy na prawdziwe problemy, zwłaszcza, gdy wydaje się, że nas nie dotyczą. Przemoc w rodzinie jest tematem ogólnospołecznym. Jej przyczyny są do głębi zakorzenione w często powiązanych ze sobą przyczynach ekonomicznych, psychologicznych, lub kulturowych. Lekceważenie przemocy w rodzinie, deficyt czynnego wsparcia ze strony społeczeństwa czyni, że problem stale się intensyfikuje i powoduje nieodwracalne krzywdy.To w związku z tym Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” rozpoczęło projekt „przeMoc w rodzinie”, która nie tylko kieruje uwagę na istnienie tematu przemocy w rodzinie, lecz głównie pokazuje drogę poszukiwania pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą.

Akcja „przeMoc w rodzinie” ma swój oznaka między innymi w spotach telewizyjnych wypuszczanych w TVN. Ponadto włączony został dodatkowy numer infolinii „TeleWsparcie” pod numerem 800 201 211 oraz czat online czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 18.00. Nieodpłatnej pomocy i porady osobom poszkodowanym udzielają prawnicy, psycholodzy, pedagodzy a także doradcy zawodowi. Można dodatkowo zgłosić się po pomoc specjalisty wypełniając formularz na stronie: pomocpostpenitencjarna.pl

Projekt „przeMoc w rodzinie” kierowany jest przede wszystkim do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Lecz ma on także za zadanie uwrażliwić społeczeństwo na to destrukcyjne zjawisko i rozpowszechnić rozpoznawalność międzynarodowego sygnału ręką „Pomóż mi”, który jest dyskretnym znakiem ze strony ofiary przemocy. Ten gest to wielokrotnie wyłączny droga wzywania o pomoc, jaki ofiara przemocy w ogóle może przekazać. Osoba, która jest obserwatorem znaku „Pomóż mi” powinna w sposób potajemny szczególnie dla sprawcy przemocy, poinformować policję o tym zdarzeniu. Szybka i zdecydowana odzew może uratować komuś zdrowie lub nawet życie. „Dowiedz się, działaj” głosi hasło projektu „przeMoc w rodzinie”. Sitte.pl jako partner projektu udziela pełnego wsparcia kampanii od strony technicznej i bierze czynny udział w upowszechnianiu tej inicjatywy.