W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie podejdą do pierwszego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Dlatego należy odpowiednio się do niego przygotować. Warto tutaj pamiętać, że wynik ma również duży wpływ na dalszą edukacje i może pomóc dostać się do wymarzonego liceum.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

W przypadku każdego egzaminu, system zakuć, zdać, zapomnieć, absolutnie się nie sprawdza. Jak wiadomo uczenie się na pamięć, nie przynosi oczekiwanych efektów, a wręcz przeciwnie. Dlatego bardzo ważne jest regularne powtarzanie materiału. Wystarczy tylko poświęcić około 40 minut dziennie . Oczywiście warto dodatkowo skupić się na tematyce, czy zadaniach, które sprawiają najwięcej problemów. Doskonałym wyborem są tutaj repetytoria, dzięki którym można powtórzyć różne partie materiałów i sprawdzić swoją wiedzę. Przygotowania do egzaminu z języka angielskiego nie można zostawić na sam koniec. Warto zatem codziennie sprawdzać swoją wiedzę i ćwiczyć, dzięki temu uzyska się najlepszy wynik, a dodatkowo nie będzie trzeba się stresować i nerwowo powtarzać materiału na dzień przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego będzie trwać równie 90 minut. W tym czasie uczeń ma za zadanie rozwiązać zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. W zadaniach otwartych musi on samodzielnie formułować odpowiedź. Z kolei w zadaniach zamkniętych ósmoklasista wybiera odpowiedź z pośród podanych możliwości, co oczywiście nie oznacza, ze tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, bowiem na teście znajdują się również zadania wielokrotnego wybory, czy też typu prawda- fałsz. Wśród zadań znajdą się także takie, które będą wymagały od ucznia skonstruowania dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zatem wypowiedź powinna pokazać poziom opanowania wiedzy, czy też rozumienia tekstu. Zatem na każdym egzaminie będzie sprawdzana wiedza dotycząca. środków językowych i umiejętności ich stosowania. Duże znaczenie ma też rozumienie wypowiedzi i tworzenie wypowiedzi, a także jej przetwarzanie oraz reagowanie na usłyszane teksty.

Materiał do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj nauczyciel języka angielskiego, który powinien ściśle realizować podstawę programową, a także stawiać na regularne ćwiczenia. Zatem również na lekcjach należy wykonywać ćwiczenia ze słuchu, czy też tworzyć wypowiedzi pisemne. Nacisk powinien być kładziony zarówno na słownictwo i jego bogactwo, jak i na gramatykę i poprawne używanie funkcji językowych. Również w domu uczeń powinien ćwiczyć. Tutaj warto skorzystać z materiałów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, np w formie repetytoriów tutaj LINK.

Jakie zadania wystąpią na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego?

Każdy arkusz egzaminacyjny będzie miał taką samą budowę. Otóż znajdą się w nim zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu. Będą one odtwarzane z płyty CD, dlatego należy ćwiczyć takie zadania nie tylko na lekcjach. Warto dodatkowo oswajać się z językiem oglądając angielską telewizję. Zadania egzaminacyjne będą też uczyły reagowania na usłyszany tekst. Bardzo ważne znaczenie ma również umiejętność rozumienia tekstów pisanych i ich dokładnego przetłumaczenia, poprzez formułowania logicznych zdań. Ważne są również zadania sprawdzające gramatykę i znajomość słownictwa, a także ich poprawne zapisywanie. Na każdym egzaminie ósmoklasisty będą również zadania , które będą sprawdzać umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych, które muszą być odpowiedzią na zadany temat. Tutaj oceniane są zarówno umiejętności redagowania tekstu, a także zakres słownictwa, czy też znajomość zasad gramatyki.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty ma olbrzymie znaczenie w uzyskanym wyniku. Wystarczą tylko codzienne powtarzanie materiału, który realizowany jest na lekcjach, a także ćwiczenia zadań z repetytoriów. Nacisk warto kłaść na tematykę, która sprawia największe problemy. Jeżeli uczeń ma trudności z gramatyką, to warto dodatkowo poświęcić czas na ćwiczenie tych zagadnień, podobnie jak w przypadku słabego zasobu słownictwa.