Dzięki Funduszom Europejskim zostało sfinalizowanych wiele projektów. Sprawnie przeprowadzony projekt potrzebuje jednakże solidnego przygotowania i oraz podjęcia wielu działań mających za zadanie zrealizowanie wszelkich instrukcji nakładanych przez umowę o dofinansowanie. Jak efektywnie przygotować i zarządzać projektem? Kto może zostać beneficjentem? Jak przebiega profesjonalne doradztwo projektowe? Jak umożliwić firmie prawidłową realizację umowy? Podajemy parę rad dla Beneficjenta.

Wniosek o dofinansowanie - kto może go złożyć?

Zgodnie z przepisami prawnymi wniosek o dotacje może złożyć właściwie każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Mogą to być jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki zdrowia, mikro i makro przedsiębiorstwa, związki, fundacje a także wszelkie pozostałe organizacje poza administracją publiczną. Zazwyczaj wskazana instytucja zapowiada nabór wniosków do ustalonego projektu. Dotację ze środków unijnych można pozyskać między innymi na rozwój przedsiębiorstwa, rewitalizację terenów, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dofinansowanie powinien przygotowany należycie pod względem wymogów formalnych. Bezspornie istotnym oparciem dla stosowności zwracania się o dotację musi być zgodność celu wpisanego w działalność. Zdefiniowanie źródła finansowania projektu jest niezbędne, powinno się wskazać stosowny projekt, jaki będzie określał formę działalności wnioskodawcy.

Harmonogram realizacji projektu musi być integralną częścią wniosku. Wskazane jest zapoznać się uważnie z treścią jak również instrukcjami projektu, albowiem pozytywne przyjęcie aplikacji o dofinansowanie nie oznacza pomyślnej realizacji instrukcji projektu. Bowiem właśnie na beneficjencie spoczywa wymóg prowadzenia pełnej żądanej dokumentacji i respektowania wskazanych procedur.

Po przyjęciu umowy o dotacje tak naprawdę dopiero zaczyna się najtrudniejszy etap. Poprawna realizacja instrukcji wynikających z projektu przede wszystkim polega na na umiejętnym zarządzaniu projektem. Wśród obowiązków stawianych przedsiębiorcy znajduje wylicza się dodatkowo dokładne wskazanie kosztów. W wypadku braku pełnej dokumentacji, nie osiągnięcia instrukcji powiązanych z kontrolą i audytem projektu unijnego beneficjent może spodziewać się utraty części lub całości dofinansowania. Dlatego dla przedsiębiorcy, który pragnie należycie zarządzać projektem pożądanym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Profesjonalny zespół doradców udzieli wsparcia już od pierwszego etapu przygotowania wniosku a także wypełnienia wszelkich prawnych wymogów, także podejmie się kontrolowania późniejszych kroków. W zespole firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują doświadczeni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Przedsiębiorca może liczyć na dokładną analizę procesu projektowego, tak samo w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Profesjonaliści posiadający stosowne kompetencje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego dostarczą kompletnej dokumentacji sprawozdawczej . Zapewnią pełne wsparcie przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i solidnego wyznaczenia końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami jest dla każdego beneficjenta nie wyłącznie wsparciem w trakcie realizacji wyznaczonych w instrukcji wytycznych, ale zwłaszcza gwarancją prawidłowego toku procesu projektowego.