Powstała w 1992 roku Fundacja Primus prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 47 oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Celem fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz rozbudzanie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu i podnoszeniem sprawności fizycznej uczniów. Fundacja Primus. Są to samodzielne placówki posiadające własne statuty, programy edukacyjne i wychowawcze, słynące z poziomu kształcenia, cieszące się dobrą opinią na terenie Ursynowa i Warszawy.

Szkoły prowadzone przez fundację Primus promują aktywność, kreatywność, ciekawość świata, pasję poznawczą i twórczą. Zapewniają możliwość aktywnego uprawiania sportów oraz kształtują kompetencje z dziedziny IT wzajemna współpraca uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i władz Fundacji.

Fundacja Primus zatrudnia nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami, zaangażowanych i oddanych swojej pracy, przyjaźni dzieciom i młodzieży, identyfikujący się z Fundacją i jej celami. Fundacja Primus została utworzona aktem notarialnym z 26.03.1992 r. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 127973. Od 2010 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Wpłaty z poprzednich lat fundacja przeznaczyła na rozwój i doskonalenie zdolności językowych uczniów, pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem infrastruktury sportowej Fundacji dla Dzieci i Państwa w weekendy, wsparcie edukacji uczniów poprzez realizację zgłoszonych projektów uczniowskich oraz modernizację hali sportowej i remont drugiego boiska.

Nowoczesny i ekologiczny budynek na warszawskich Kabatach z pełnowymiarową halą sportową, boiskiem i placem zabaw dla najmłodszych zapewnia odpowiednie warunki do Fundacja Primus współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi. Realizuje projekty międzyszkolne, dzielnicowe i międzynarodowe. Dodatkowo, fundacja prowadzi uczniowskie wymiany ze szkołami w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach.