Stałe podnoszenie kwalifikacji w branży transportowej to pewnego rodzaju obowiązkowy element pracy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin, a odpowiednio i kompleksowo przeszkoleni pracownicy dają pewność ciągłości pracy. Na fakt,że w Polsce funkcjonuje bardzo dużo firm transportowych niebagatelny wpływ ma jej położenie na mapie Europy, możliwości techniczne i doskonałe kardy. Są one oczywiście stale doskonalone, ponieważ w specyficznej branży potrzebne są wysokospecjalistyczne uprawnienia. Kurs hds Szczecin – czyli kurs na operatora hydraulicznego dźwigu samochodowego to jeden z najważniejszych certyfikatów, jakie profesjonalny pracownik w swojej teczce powinien mieć. Dzięki takim umiejętnościom będzie mógł pracować zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kurs dla specjalistów

Hydrauliczne dźwigi samochodowe służą przede wszystkim do transportu towarów oraz ich załadunku i rozładunku. Żeby móc pracować z tego typu maszynami potrzebne są uprawnienia hds. Szczecin kształci najlepszych fachowców do pracy z ciężkimi materiałami, a dzięki temu szczególnie w tym rejonie branża transportowa przeżywa rozkwit.

Podczas specjalistycznego kursu pracownicy uczą się przede wszystkim, w jaki sposób efektywnie i bezpiecznie obsługiwać hydrauliczne dźwigi samochodowe. Są to maszyny o dość skomplikowanej budowie oraz obsłudze, a co za tym idzie, nieumiejętne korzystanie z nich stanowi niebezpieczeństwo zarówno dla samego pracownika, jak i innych osób. Niewłaściwe załadowanie towarów to również możliwość uszkodzenia ładunku, a tym samym dużych strat finansowych.

Certyfikaty i uprawnienia

Kurs hsd to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. W branży transportowej pozwala zdecydowanie szybciej znaleźć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Certyfikat daje nam podstawę do samodzielnego działania, a to jest szczególnie promowane w różnych branżach – także tej budowlanej.

Sam kurs przygotowuje do praktycznej obsługi dźwigów oraz do zdania egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobędzie również oczywiście niezbędną wiedzę teoretyczną. Dotyczy ona przede wszystkim takich zagadnień jak budowa dźwigu i sprzętu pomocniczego, dozór techniczny i wiedza na temat eksploatacji i zasad BHP. Kandydatom stawia się następujące warunki. Muszą mieć ukończone 18 lat i minimum podstawowe wykształcenie. Niezbędne jest również zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu.